Bàn ăn
bàn ăn 6 ghế phong cách nhật 01

6,500,000VNĐ

5,900,000VNĐ

09%

bàn ăn ôvan (05 0

6,800,000VNĐ

6,500,000VNĐ

04%

Bộ bàn ghế phòng khách Music 2 ghế (09)

2,500,000VNĐ

2,200,000VNĐ

12%

bàn ăn đa năng phong cách nhật 206

5,400,000VNĐ

5,200,000VNĐ

04%

bàn ăn 6 ghế phong cách nhật (02)

5,300,000VNĐ

5,000,000VNĐ

06%

Bàn ăn 4 ghế phong cách nhật (06)

4,950,000VNĐ

4,950,000VNĐ

00%

Bộ bàn ăn phong cách nhật 12-15

5,000,000VNĐ

4,800,000VNĐ

04%

bàn ăn 4 ghế phong cách nhật (03)

4,800,000VNĐ

4,600,000VNĐ

04%

Bộ bàn Manchester Oval 1,6m (07)

6,500,000VNĐ

6,000,000VNĐ

08%

Bàn ăn phong cách nhật 12-14

4,600,000VNĐ

4,400,000VNĐ

04%

Bàn ghế Ohio 4 ghế mặt nệm (08)

5,900,000VNĐ

5,600,000VNĐ

05%