Bàn trà, bàn đa năng,chúng tôi đóng theo nhu cầu quí khách
Bàn trà 01 phong cách nhật bản (01)

2,500,000VNĐ

2,400,000VNĐ

04%

Ban trà phong cách nhật 08

1,800,000VNĐ

1,700,000VNĐ

06%

Bàn trà sang trọng 11

1,900,000VNĐ

1,800,000VNĐ

05%

Bàn trà 02 phong cách nhật bản (02)

2,700,000VNĐ

2,500,000VNĐ

07%

Bàn trà 06 phong cách nhật bản

2,500,000VNĐ

2,500,000VNĐ

00%

Bàn trà tinh tế 09

2,200,000VNĐ

2,100,000VNĐ

05%

Đơn giản Bàn đẹp 12

1,800,000VNĐ

1,700,000VNĐ

06%

Bàn trà phong cách nhật bản 07

1,800,000VNĐ

1,700,000VNĐ

06%

Bàn trà gỗ 10

2,200,000VNĐ

1,900,000VNĐ

14%

Bàn trà xinh 14

2,000,000VNĐ

2,000,000VNĐ

00%

Bàn trà 04 phong cách nhật bản 04

1,500,000VNĐ

1,200,000VNĐ

20%