Ghế bàn KS
Bộ bàn 2 ghế khách sạn 07

1,700,000VNĐ

1,600,000VNĐ

06%

ghế khách sạn 04

1,700,000VNĐ

1,600,000VNĐ

06%

Bộ ghế khách sạn 2ghế+1 bàn 01

1,800,000VNĐ

1,400,000VNĐ

22%

bộ ghế khách sạn 2 ghế +1 bàn (02)

2,000,000VNĐ

1,800,000VNĐ

10%

bàn ghế khách sạn 08

2,400,000VNĐ

2,300,000VNĐ

04%