Ghế các loại
Ghế p cách nhật cliệu gỗ sồi mỹ 001

1,500,000VNĐ

1,400,000VNĐ

07%

Ghế Thistle 3 Slat (11)

610,000VNĐ

580,000VNĐ

05%

Ghế Chosun (06 )

900,000VNĐ

650,000VNĐ

28%

Ghế phòng ăn Charles ( 02 )

800,000VNĐ

700,000VNĐ

13%

Ghế ngồi phong cách nhật

790,000VNĐ

650,000VNĐ

18%

Ghế Toyo ( 10 )

800,000VNĐ

700,000VNĐ

13%

Ghế Tuka ( 05 )

7,900,000VNĐ

720,000VNĐ

91%

Ghế nhà hàng Music ( 01 )

700,000VNĐ

600,000VNĐ

14%

Ghế tân cổ điển 001

1,300,000VNĐ

1,000,000VNĐ

23%

Ghế Calisto ( 09 )

640,000VNĐ

570,000VNĐ

11%

Ghế Shitan (04 )

640,000VNĐ

600,000VNĐ

06%

Ghế Manchester ( 08 )

670,000VNĐ

600,000VNĐ

10%

Ghế Đầu Bò ( 12 )

600,000VNĐ

500,000VNĐ

17%

Ghế Hearting ( 07 )

830,000VNĐ

650,000VNĐ

22%

Ghế Gemini nệm (03 )

890,000VNĐ

650,000VNĐ

27%