Mẫu quầy bar, đóng theo nhu cầu quí khách
quầy thu ngân tính theo mét dài 01

2,000,000VNĐ

1,900,000VNĐ

05%

Quầy ba tinh mét dài 3

1,800,000VNĐ

1,700,000VNĐ

06%

Quầy bar mét dài 5

1,800,000VNĐ

1,800,000VNĐ

00%

Quầy bar mét dài 7

1,600,000VNĐ

1,600,000VNĐ

00%

Quầy ba tinh mét dài 2

1,800,000VNĐ

1,700,000VNĐ

06%

quầy bar mét dài 4

1,800,000VNĐ

1,650,000VNĐ

08%

quầy bar mét dài 6

1,600,000VNĐ

1,650,000VNĐ

-03%