Phòng KS trọn bộ 1
Giường ngũ phong cách nhật bản

4,700,000VNĐ

4,500,000VNĐ

04%

PHONG CÁCH HÀN QUỐC (TRỌN BỘ )

16,000,000VNĐ

15,800,000VNĐ

01%

PHONG CÁCH HÀN QUỐC (TRỌN BỘ )

16,000,000VNĐ

15,800,000VNĐ

01%