Tủ áo quần
Tủ áo 01 gỗ sồi ( tính m2 mặt tiền )

2,700,000VNĐ

2,200,000VNĐ

19%

Tab đầu giường nhỏ 08

400,000VNĐ

390,000VNĐ

03%

Tủ áo 11 ( tính theo m2 mặt tiền)

2,400,000VNĐ

2,100,000VNĐ

13%

tab đầu giừờng 05

650,000VNĐ

600,000VNĐ

08%

Tủ (17) tính theo md mặt tiền )

2,300,000VNĐ

2,100,000VNĐ

09%

Tủ đầu giường 2 ngăn (02)

750,000VNĐ

680,000VNĐ

09%

Tủ áo ( 06 tính m2 mặt tiền )

2,600,000VNĐ

2,200,000VNĐ

15%

Tab đầu giường lớn 10

1,200,000VNĐ

1,000,000VNĐ

17%

Tủ áo (04) gỗ xoan đào (tính theo m2 MT)

2,600,000VNĐ

2,200,000VNĐ

15%

Tủ đầu giường (07)

430,000VNĐ

430,000VNĐ

00%